Woningmarktafspraken in strijd tegen woningcrisis

We zitten midden in een diepe woningmarktcrisis. Tot 2030 zijn er in de regio Haaglanden minimaal 65.000 extra woningen nodig. Gemeenten, corporaties, provincie en samenwerkende huurdersorganisaties bereiden nu samen nieuwe regionale woningmarktafspraken voor. Waar moeten de woningen komen? En hoeveel bouwen we voor welke doelgroep?

Hoe gaat dat in zijn werk?
In mei 2019 becijferde ABF Research dat er in Haaglanden minimaal 12.320 nieuwe sociale huurwoningen moeten bijkomen tot 2030. Op basis hiervan kozen alle Haaglandse gemeenten voor een ‘meer-evenwicht-scenario’: ze bewegen hun aandeel sociale huurwoningen naar het regiogemiddelde.

Met de geboden handelingskaders (opgesteld door research- en adviesbureau Rigo) bereiden de gemeenten een eerste bod voor aan de Bestuurlijke Tafel Wonen (samenwerkingsverband van Haaglandse gemeenten). Vidomes, collega-corporaties en huurdersorganisaties zijn hierbij betrokken. In oktober 2020 dienen de gemeenten het eerste bod in wat uiteindelijk in mei 2021 moet leiden tot regionale woningmarktafspraken.

Hoe verloopt het proces tot nu toe?
Het hele proces loopt nu al twee jaar, langer dan gepland. Dit komt deels door de coronacrisis, maar nog meer door het gat tussen de opgave en de plannen. Zelfs inclusief alle zachte plannen kan de opgave op regioniveau niet uit. Dat geldt zeker voor het aantal nieuwe sociale huurwoningen. Om dit samen op te lossen, is er nog veel creativiteit, commitment en onderhandeling nodig.

Wederzijds begrip vergroten om misverstanden te voorkomen
We zijn blij dat de gemeenten ons nauw betrekken bij hun plannen en ons laten meedenken in de zoektocht naar concrete kansen. Door met elkaar in gesprek te zijn, vergroten we het wederzijds begrip. Het leert ons onder andere welke beeldvorming er is over corporaties en huurders. En we kunnen iets doen aan eventuele misverstanden of eenzijdige beelden. Zoals het idee dat in corporatiewoningen alleen kwetsbare mensen wonen. Ja, wij zijn er voor kwetsbare mensen. Maar net zo goed voor heel veel mensen met bijvoorbeeld vitale beroepen, zoals zorgmedewerkers, politieagenten en onderwijzers. De onlangs gestarte Aedes-campagne ‘Wonen doe je samen’ laat zien wie we als corporatiesector zijn, voor wie we er zijn en wat onze branche doet.

Samenwerken aan (passend) woningaanbod
De woningmarkt verander je niet van de één op de andere dag. Toch voelen we deze urgentie dagelijks. Wachttijden van zes tot tien jaar voor woningzoekenden zijn geen uitzondering meer in onze regio. En steeds meer huishoudens kunnen de volgende stap op de woonladder niet zetten door onvoldoende passend aanbod. We zetten daarom alle zeilen bij om dit aanbod te creëren en een zo lang mogelijke verhuisketen te realiseren. Mooie voorbeelden hiervan zijn onze nieuwbouwprojecten Idenburglaan in Rijswijk (gezinswoningen) en Rijnlandlaan in Leidschendam-Voorburg (senioren woningen). Door samen te werken met alle partijen hopen we snel tot afspraken te komen die de woningmarktcrisis helpen oplossen.